8 FAQ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
0-0-0000 10:43:49 ___

 
 
 
REKAPITULASI SDM STSI BANDUNG
BERDASARKAN GOLONGAN, PENDIDIKAN, JENIS KELAMIN DAN JABATAN
KEADAAN s.d Tgl. 0-0-0000 10:43:49
 
 
Gol Jumlah
Pendidikan Jumlah
Gender Jumlah
Jabatan Jumlah
Jabatan Jumlah
Jabatan Jumlah
 
Copyright (c) 2007 Sub Bagian Kepegawaian